Általános Szerződési Feltételek

www.horjatek.hu webáruház 

 1. Az ÁSZF hatálya
 2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre•
 3. A megrendelés
 4. Szállítási Tudnivalók
 5. Fizetési, szállítási Információk
 6. Hírlevél
 7. A webáruház működésének részletes leírása, (vásárlói segédlet)
 8. Adatkezelési tájékoztató, Cookie-k (sütik)
 9. Cookie-k használatával kapcsolatos tudnivalók
 10. Jótállásról, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató
 11. Szerződéstől való elállás joga
 12. A felelősség kérdése
 13. Panaszügyintézés, Jogorvoslat
 14. Szerzői jogi nyilatkozat
 15. Egyéb, kiemelt rendelkezések

1. Az ÁSZF hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek a HOR Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., mint Vállalkozás, a Webáruház Működtetője a tulajdonában és üzemeltetésében álló: www.horjatek.hu honlapon keresztül történő vásárlói (fogyasztói) megrendelésre, vásárlásra, elektronikus szerződésre vonatkoznak.

Jelen ÁSZF hatálya Magyarország területén kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a HOR Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Eladó, Vállalkozás, Működtető) és a fogyasztó (Megrendelő, Vásárló) között elektronikusan jön létre.

Jogforrások:

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet - A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól,

151/2003. (IX.22.) Korm.rend. - Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,

45/2014. (II.26.) Korm.rend. - A fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól,

1997. évi CLV. törvény - A fogyasztóvédelemről,

2001. évi CVIII. törvény - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

1959. évi IV. törvény - A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről,

2013. évi V. törvény - A Polgári Törvénykönyvről.

Üzemeltetői adatok, információk

Cégnév: HOR Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Postacím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7.
Elérhetőségek: [email protected] telefon: 06/1-322-5221
Jelszókérés, elfelejtett jelszó újraküldése: [email protected]
Áruval, megrendeléssel kapcsolatos kérdések: (06-1) 322-5221 vagy (06-1) 351-7074
Székhely: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7.
Adószám: 11829382-2-42
Cégjegyzékszám: 01 10 044068
Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: 10405004-49565055-50531089
Szerződés nyelve: magyar, amelyet a Működtető nem iktat, nem visszakereshető, írásban kötöttnek minősül, nem utal magatartási kódexre
Felelős képviselő: Horváth Csaba, ügyvezető

A tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2225 Üllő, Gyár utca 8.
Telefonszám:+36 (1) 348-5000
E-mail:[email protected]

Általános rendelkezések

1.1. A Webáruház az interneten a http://www.horjatek.hu URL alatt található.

1.2. Az ÁSZF szerinti szerződés létrejön: a webáruház megtekintésével, regisztrációval, vásárlással, vagy bármely más határozott tevékenységgel, amely érinti a weboldalt. A Weboldal szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó egyben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat. Bármely látogató, vásárló stb. (továbbiakban Vásárló vagy Fogyasztó), aki nem ért egyet a szabályok valamelyikével, vagy esetleges módosításával, fel kell hagynia a vásárlással és az oldal használatával. Az oldal használata önkéntes alapon történik.

1.3. A Webáruház felületén bármilyen jogi kötelezettséggel járó cselekvés kizárólag betöltött 18 éves életkor feletti teljes cselekvőképességgel rendelkező magánszemélyek számára lehetséges vagy saját nevükben vagy az általuk képviselt intézmény, vállalkozás vagy egyéb jogi személyiséggel rendelkező szervezet nevében.

1.4. Az árak minden esetben a forintban fizetendő (bruttó), ÁFA-val növelt értékkel kerülnek feltüntetésre. A szállítási költséget nem tartalmazzák, azt az ÁSZF külön szabályozza.

1.4. Vállalkozó a termékek adatlapjain, termék leírásain tünteti fel az egyes termékek lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat azzal, hogy megrendelő a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Vállalkozó termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatol, azonban amennyiben a megrendelő véletlenül mégsem kapná meg a használati útmutatót a termékkel együtt, köteles ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt az ügyfélszolgálatnak jelezni, a vállalkozó pedig köteles haladéktalanul pótolni azt. A jelzés elmaradása miatt a megrendelőnek/vásárlónak keletkezett kárért, költségért a vállalkozó felelősséget nem vállal.

1.5. A jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket stb. Működtető szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruházban történő megjelenés időpontjától hatályos. A változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

1.6 Nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

2.1. A vállalkozó által forgalmazott termékek játékok, fejlesztőeszközök, sporteszközök, bútorok, illetve minden olyan termék, amelyet a gyermekek és szüleik mindennapos tevékenységük során használhatnak. Célunk, hogy az óvodai és a bölcsődei oktatás során sikeresen használt, közkedvelt termékekhez magánszemélyek, szülők és gyerekek is könnyedén hozzájussanak. A játékok az általánostól eltérő kezelési módot nem igényelnek, esetleges veszélyességi fokuk az egyes termékeken feltüntetésre kerül.

2.2. Mindegy egyes termékhez használati utasítás kerül kiküldésre.

2.3. A termékek jellemző adatai, méretei, valamint a vételár a konkrét árucikk képe mellett található meg. A kiválasztott áru mellett feltüntetett vételár az ÁFA-t tartalmazza, de nem tartalmazza a szállítási költséget. A HOR Zrt. az árváltozás jogát fenntartja. A termék tényleges ára mindig a HOR Zrt. székhelyén lévő adatbázisában szereplő ár. Eltérés esetén, a visszaigazoláson megadott ár az érvényes.

Az akciós áruknál az akció minden esetben a készlet erejéig tart. Az esetleges kedvezmények nem vonhatóak össze, ezért az akciós árakból további kedvezményt nem áll módunkban adni. Amennyiben készlethiány miatt valamely megrendelt terméket nem tudjuk leszállítani, erről a megrendelőlapon megadott elérhetőségek egyikén értesítjük Önt.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. leginkább a termék használhatóságát nem befolyásoló tulajdonságok térhetnek el a képen láthatótól (pl.: szín).

2,4. A feltűntetett árak bruttó árak, Magyar Forintban (HUF / Ft.) értendők.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ilyen esteben felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, aminek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek számít– a hazai bírói joggyakorlat szerint– az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét azonban, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

A fent ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között. Elvárható, hogy ezt egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelje. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján egy szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Ha a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, vagyis nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, akkor nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján az ilyen hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

2.4. A Webáruházban található információkon túl a megrendelő a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Vállalkozó termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatol, azonban amennyiben a megrendelő véletlenül mégsem kapná meg a használati útmutatót a termékkel együtt, köteles ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt az ügyfélszolgálatnak jelezni, a vállalkozó pedig köteles haladéktalanul pótolni azt. A jelzés elmaradása miatt a megrendelőnek/vásárlónak keletkezett kárért, költségért a vállalkozó felelősséget nem vállal.

2.5. A 2.1 pontnak megfelelően Webáruház Működtetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. Éppen ezért egy adott terméknél történő árváltozás esetén Üzemeltető a termék régi áron történő értékesítésére vonatkozó kötelezettsége a Webáruházban közzétett új ár megjelenítéséig áll fenn, és így az attól az időponttól hatályos. A változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

3. A megrendelés

3.1. A termékek megrendelése kezdődhet regisztrációval, vagy anélkül. A regisztráció vagy a belépés a vásárlás folyamatának bármelyik részében megtehető anélkül, hogy a kosárba helyezett termékek listája elveszne. A megrendelés elküldése csak olyan látogatók számára lehetséges, akik elfogadták a jelen ÁSZF-ben rögzítetteket.

A regisztráció alkalmával megadott adatokat a vásárló a bejelentkezés után bármikor meg tudja változtatni a Fiókom menüpont alatt.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.5. A vásárló a megrendelni kívánt termékeket összeválogathatja a termékeket tartalmazó menürendszert böngészve, vagy a weboldalon elhelyezett keresőmező segítségével

3.6. A kiválasztott termék mennyiségének megadása és a Kosárba tesz ikon megnyomásával a beírt mennyiség kerül a kosárba, illetve a "Kosárba tesz ikon egyszeri megnyomásával egy darab kerül a kiválasztott termékből a kosárba. A már kiválasztott termékek listáját a jobb felső sarokban található kosár ikonnal lehet előhívni. 

3.7. A vásárló a válogatás befejezése után a kosár ikonra történő kattintás után a rendelés lezárásához szükséges oldalra jut, ahol a Kosár tartalma ellenőrizhető, módosítható vagy törölhető. Ugyanitt történik a szállítási és fizetési mód, valamint a vásárláshoz szükséges adatok megadása, egyeztetése a Fizetés gomb megnyomása után.

3.8. A megrendelés folyamán megadott adatok hibáinak javítására a rendelés végleges elküldéséig minden lépésben lehetőség áll fenn a menürendszer segítségével. Azonban, ha egy korábbi lépéshez kell visszalépni valamilyen adat módosításához, akkor az azt követő lépéseket ismét végig kell járni, a kért adatokat ismét meg kell adni. A kosárban lévő termékek és mennyiségek leellenőrzése után a FIZETÉS gombbal juthatunk arra az oldalra, ahol a szállítási és fizetési feltételeket kiválaszthatjuk, eldönthetjük, hogy céges vagy magánszemély részére szóló számlát szeretnénk, majd ezeknek az adatoknak a véglegesítése után elküldhetjük a megrendelésünket.

3.9. A megrendelés folyamata A MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE gombbal zárul. A megrendeléssel a vásárló kötelező érvényű ajánlatot tesz.

3.10. Minden vásárló elektronikus formában (e-mail-ben) visszajelzést kap arról, hogy a megrendelését rögzítette a rendszer. Amennyiben nem kap ilyen üzenetet, kérjük, vegye fel kollégáinkkal a kapcsolatot, hogy leellenőrizhessük, valóban megérkezett-e megrendelése.

A megrendelésről minden esetben visszaigazolást is küldünk, ami tartalmazza a megrendelt termékek megnevezését, leírását, a vállalkozás nevét, üzleti adatait, a termék vételárát és más esetleges díjakat. A visszaigazolás nem jelenti a vásárló ajánlatának automatikus elfogadását, amennyiben a megrendeléssel kapcsolatban fennállnak tisztázandó, nem egyértelmű kérdések akkor a csak ezek írásbeli pontosításával jön létre a szerződés.

3.11. A megrendelés adatainak megadása során lehetőség van a "Megjegyzés hozzáadása" rovat használatára, amelynek kitöltése nem kötelező. Ezen rovat kitöltésével a vásárlónak lehetősége nyílik arra, hogy közölje esetleges észrevételeit, kéréseit a megrendelt termékkel kapcsolatban.

3.12. A rendelések beérkezési sorrendben folyamatosan feldolgozásra kerülnek.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy hiába mutat a készlet rendszer valamely termékből raktárkészletet, ha azt a csomagolás alkalmával hibásnak vagy sérültnek ítéljük, vagy egyéb gátló tényező áll fenn, akkor nem kerül kiszállításra vásárló részére. Erről az időleges akadályozó tényről vállalkozó értesíti a vásárlót.

Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a Webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül. Ezeknek megfelelően az Eladó és Vásárló közötti, a Vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő mindennemű kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

A szerződés magyar nyelven jön létre, arra Magyarország joga irányadó és arra a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás az Eladó és a Vásárló között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése (az ÁSZF 2.4. és 3.7. pontjainak figyelembevételével) eleget tesz a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. Ezeket a dokumentumokat Vásárló köteles elolvasni és megőrizni. Bárminemű kérdés vagy probléma esetén ügyfélszolgálatunknál ezekre a dokumentumokra kell hivatkozni.

3.13. A megrendelés elküldése után a vásárlónak lehetősége nyílik a HOR Bónusz program keretein belül egy oktatási intézmény támogatására, a HOR Bónusz Program aloldalon leírtak szerint. A HOR ZRT a megvásárolt termékek értékének 5%-át a vásárló által kiválasztott intézmény részére jóváírja, az így összegyűlt összeget a intézmények a www.horzrt.hu webáruházban levásárolhatják.

A vásárló számára ez a segítségnyújtás semmilyen többletköltséggel nem jár.

Az intézményeket a megjelenő legördülő listából lehet kiválasztani. Amennyiben a támogatni kívánt intézmény nem szerepel a listában, kérjük jelezze a webá[email protected] e-mail címen.

4. Szállítási Tudnivalók

Megrendelésének teljesítését az alábbi lehetőségek egyikének kiválasztásával kérheti:

Személyes átvétel: Vevőszolgálatunk értesítésének kézhez vétele után a 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7 szám alatt történő üzletünkben.

Futárszolgálat útján, a rendelés során megadott címen.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi

GLS Európa u. 2.

[email protected]

Partnerünkről további információk, és a csomagszállítás mikéntjéről további tudnivalókat az alábbi weboldal találhat: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Belföldi megrendelés esetén a rendelés leadásától számított 1-2 munkanapon belül kerül kiszállításra a csomag, amennyiben a megrendelt áru a Vállalkozó belső raktáraiban, szállításra alkalmas, sértetlen csomagolásban rendelkezésre áll. Amennyiben a megrendelt termék vagy termékek a Vállalkozó külső raktáraiban található meg a szükséges mennyiségben, akkor a szállítási határidő 1-3 munkanapra módosul.

A rendelés leadásakor Vásárlónak lehetősége van üzenetet küldeni mind az ügyfélszolgálatnak, mind a futárnak. Vásárlónak lehetősége van a kiszállításra konkrét nap megjelölésére is az üzenetben, amennyiben szükséges. A Vállalkozó minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy a csomag a kért időpontban érkezzen meg a Vásárlóhoz, azonban ennek meghiúsulásából származó károk esetén a Vállakozót semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli. Miután a csomag átadásra került a GLS részére a Vásárló közvetlenül a GLS futárszolgálat elérhetőségein tájékozódhat a küldeményről, illetve közvetlenül a GLS futárszolgálaton keresztül adhat utasításokat a csomag kiszállításával kapcsolatban.

A csomag kézbesítését a futárszolgálat többször is megkísérli, illetve telefonon egyeztetni próbál a Vásárlóval. A kézbesítés munkanapokon, 8-17 óra között történik. Vásárló köteles olyan címet és telefonszámot megadni, amelyen ezen intervallumban elérhető. Sajnos a futárszolgálat munkatársait nem tudjuk irányítani, ha konkrét időpontban tudja csak átvenni a csomagot, akkor velük kell felvennie a kapcsolatot. Amennyiben a kiszállítás többszöri személyes és telefonos megkeresés után lehetséges, a csomag visszaszállításra kerül Eladóhoz. Ha ezek után Vásárló mégis igényt tart a csomagra, abban az esetben az újbóli szállítási költséget is köteles megfizetni az eddigi csomagértéken felül.

5. Fizetési, szállítási Információk

5.1. A vállalkozó minden árat magyar forintban ad meg, amely magában foglalja az ÁFA-t és a csomagolás költségeit. A szállítási költségről a megrendelő a végleges megrendelés elküldése előtt külön tájékoztatást kap, melyet a megrendeléssel egyidejűleg elfogad. 

5.2. A megrendelési folyamat során a vásárló választhat a megjelenő fizetési és átvételi módok közül. A választható fizetési módok:

- Online, bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

- készpénz vagy bankkártyás fizetés az üzlethelyiségben,

- illetve a futár által felkínált fizetési lehetőségek választása.

A Vállalkozó külön is felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a futárnak bankkártyával történő fizetés lehetőségét a kiszállításról kapott tájékoztató kézhezvételekor ellenőrizni, kell.

Személyes átvétel a HOR Zrt. 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7. szám alatt található üzlethelyiségében, készpénzes, vagy bankkártyás fizetéssel.

Házhoz szállítás: A GLS futárszolgálat által, a GLS nyújtotta aktuális lehetőségek használatával. Ez történhet készpénzes fizetéssel, illetve a GLS felé történő előzetes értesítést követően bankkártyával is. 

5.3. Amennyiben a megrendelő/vásárló a megrendelt terméket a vállalkozó üzlethelyiségében kívánja átvenni, úgy azt előzetesen megjelölheti megrendelése során. Vállalkozó felhívja a vásárló figyelmét, hogy amennyiben a Webáruházban rendelt terméket a Péterfy Sándor utcai üzlethelyiségében veszi át, úgy a megrendelésére a Webáruház árai érvényesek. A Webáruházban, a megrendelés pillanatában érvényes ár és az üzletben, az átvétel pillanatában érvényes ár egyes ritka estekben eltérhet egymástól.

5.4. A szerződés az áru megrendelésével és minden kérdéses pont tisztázása után a vállalkozó általi elfogadás visszaigazolásával jön létre.

5.5. A kiszállított termékek az áru árának teljes kifizetéséig a HOR ZRT tulajdonát képezik.

5.6. A futárral történő szállítás esetén a szállítási költség: 

Vásárlás összege                                          Szállítási díj

0-40.000,-Ft közötti megrendelés esetén 1 990,-Ft,*

40.000,-Ft –felett ingyenes.*
*Kivéve a túlméretes, egyedi szállítási költségű termékek esetében.
A Vállalkozó az egyedi szállítási költség pontos összegét a megrendelési folyamat Szállítási mód kiválasztásánál tünteti fel a vásárlók részére. 


A Vállalkozó külön is felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a futárnak, utánvéttel történő fizetés esetében, 650,- Ft utánvételi költséget számol fel.


Mivel futáraink 08:00 - 17:00 óra között szállítanak, ezért arra kérjük önt, hogy szállítási elérhetőségnek napközben is elérhető címet, például munkahelyi címet és átvevő nevet, mobiltelefonszámot legyen kedves megadni. A Megjegyzés rovatba beírhat minden olyan információt, ami a szállításnál fontos lehet ("X Y szomszéd veszi át a csomagot", "a megadott szállítási cím a munkahelyem, 5. emelet 530-as szoba", "a pultos hölgy is átveheti a csomagot, hagytam nála pénzt"). Ha a futár nem talál senkit a címen, értesítést hagy, ön pedig az ott megadott telefonszámon érdeklődhet a diszpécsertől a csomagról. A futár a rákövetkező napon újra megkísérli a kiszállítást. Budapesten akár 22 óráig.

Sajnos az értesítés gyakran elveszik vagy elkeveredik, mert a postaláda nem zárható, vagy sok reklámanyagot dobtak bele stb. Ha küldeményt vár, kérjük, mindig figyelmesen vizsgálja meg a postaládát, nincs-e benne értesítés. Az áruház rendszere teljesen automatikus: amit ön rendeléskor a megfelelő mezőkben megad, az automatikusan, ellenőrzés nélkül kerül a küldeményre, ezért kérjük, figyeljen oda, hogy pontos szállítási adatokat írjon be! Ez vonatkozik a szállítási névre is: ha ön a megrendelő, de a megadott címen nem az ön neve van kiírva az ajtóra vagy a postaládára, adja meg az ott szereplő nevet is.

5.7. A Csomagküldemény maximális méretei: A csomag körmérete nem lehet több mint 3 méter. (Körméret = 2 x magasság + 2 x szélesség + 1 x hosszúság (a hosszúság mindig a csomag legnagyobb mérete). A csomag maximális hossza 2 méter lehet.

5.8. Külföldi címre történő szállításra a HOR Játék webáruház keretein belül, nincs lehetőség.

5.9. A webáruházban leadott rendelések esetén a hibásan, vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vevőt terheli. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott számlázási adatokért a felelősség a Vevőt terheli. 

6. Hírlevél

6.1. Vásárlóknak az alábbiak szerint van lehetőségük feliratkozni Működtető által, maximum heti rendszerességgel küldött tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak továbbítására:

- Bármikor az oldalon e-mail cím megadásával és az ÁSZF valamit az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával

- Vásárlás közben az adatok megadásakor

- Webáruházba történő regisztráció során

6.2. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes alapon történik.

6.3. Vásárlónak bármikor joga van leiratkozni a hírlevélről. Működtető 15 munkanapon belül vállalja Vásárló e-mail címének adatbázisból való törlését.

7. A webáruház működésének részletes leírása, (vásárlói segédlet)

A vásárláshoz szükséges adatok

Webáruházunkban regisztrációval, vagy vendégként, regisztráció nélkül vásárolhat.

Amennyiben a későbbi vásárlások egyszerűbbé tétele, illetve vásárlásainak nyomon követése érdekében regisztrálni szeretne webáruházunkba, azt a kosár mellett található Bejelentkezés gombra kattintva teheti meg. Itt, a bal oldalon az Új Vásárló, Regisztráció felirat alatt található Tovább gombra kattintva tudja megadni a szükséges adatokat.

Kérjük különös gonddal írja be e-mail címét! Erre az e-mail címre küldjük a rendelés visszaigazolásokat a rendelése állapotának frissítéseit, egyéb információkat. Amennyiben rossz e-mail címet ad meg, nem fog értesülni a Horjáték webáruház által küldött fontos információkról és mi sem fogjuk tudni, hogy Ön nem kapta meg az általunk elküldött e-mailt.

Ha vendégként, regisztráció nélkül kíván vásárolni, akkor a megrendeléshez szükséges adatokat a termékek kiválasztása után, a kosaram, majd a Fizetés gombra kattintva adhatja meg.

Ekkor van lehetősége bejelentkezni, mint már regisztrált felhasználó, vagy mégis regisztrálni. A kosárba, illetve a Kívánságlistára helyezett termékeket a rendszer megjegyzi.

Termékek kiválasztása, böngészés

A megjelenített termékek 2 nagy csoportba oszthatók.

Az egyik csoportot azok a játékok alkotják, amelyek a rendelés pillanatában a raktárunkban megtalálhatók, amint az Ön rendelése megérkezik hozzánk, máris összekészíthetjük és küldhetjük Önnek.

Attól függően, hogy a termék a belső raktárunkban vagy a külső raktáraink egyikében található 1-2 vagy 2-5 nap alatt tudjuk eljuttatni Önhöz.

A belső raktár a budapesti telephelyünket jelenti, ahol az áruösszekészítés folyik, innen azonnal dobozolni, küldeni tudjuk Önnek a megrendelt terméket.

A külső raktár, valamelyik vidéki raktárunk egyike, ahonnan először be kell hoznunk a megrendelt terméket a budapesti raktárunkba.

A másik csoportot azok a termékek képezik, amelyek éppen nincsenek raktáron. Ezeket nem is lehetséges a kosárba tenni és megrendelni. A piros szívecske ikonra klikkelve a Kívánságlistára tudja tenni ezeket.

A főoldalon felajánlunk néhány terméket az újdonságok, a népszerű termékek és az akciós termékek közül.

Ha az oldal tetején található KATEGÓRIÁK feliratra viszi az egeret egy három szintű legördülő ablak jelenik meg. Itt a kiválasztott kategóriára kattintva az abba besorolt termékek listázódnak ki.

A slider mellett található gyorskereső segítségével kategóriára, nemre és korosztályra szűrve szűkítheti az áruházban található termékek körét.

A slider alatt található ikonos segítségével az ott megjelölt termékválasztékhoz juthat.

Szintén itt található a HOR Bónusz ikon, amely elmondja Önnek, hogyan működik, a rendkívül sikeres és kedvelt HOR Bónusz programunk, amely segítségével Ön segíthet gyermeke óvodájának bölcsődéjének, vagy bármely más kiválasztott intézménynek anélkül, hogy ez Önnek bármilyen plusz anyagi megterhelést jelentene!

Az oldal tetején található Keresés mezőbe bármilyen szót, szó részt beírva a kereső rendszer megjeleníti azokat a termékeket, amelyekben a beírt karakterek szerepelnek.

A mező mellett található nagyító ikonra kattintva a részletes keresés oldalra jut, ahol egyéb keresési feltételeket is megadhat.

Kosár, kívánságlista

Ha Ön vendégként, regisztráció nélkül böngészi a webáruházunkat, akkor a raktáron lévő termékeket a kosárba tudja tenni, az éppen nem elérhető termékeket a kívánságlistára, de a kívánságlistáját csak akkor tudja megnézni, ha bejelentkezik.

 Ha ön bejelentkezett a webáruházunkba, akkor a rendszer a kívánságlistáját és a kosarának tartalmát megjegyzi. Amikor legközelebb ismét meglátogat miket mindkét lista ott fogja várni Önt. A Kívánságlistára kattintva megnézheti a listát. Amennyiben időközben valamelyik termék ismét kapható, akkor a kívánságlistában az adott termék mellett megjelenik egy kosár ikon is és egyből a kosárba tudja helyezni a kívánt játékot.

A kosárban tudja változtatni az ott található termékek mennyiségét, illetve el is távolíthat termékeket a kosárból.

Ha a mennyiséget változtatja, ne felejtsen el a frissítés gombra kattintani vagy megnyomni az Enter billentyűt, hogy a kosár frissüljön és az aktuális adatokat mutassa.

A kosárban láthatja azt is, hogy az egyes termékek szállítása mennyi időt vesz igénybe (2 agy 5 nap). Az egész kosár tartalmát egyszerre szállítjuk, tehát a megjelenített leghosszabb szállítási határidővel kerül a megrendelése kiszállításra! Amennyibe a belső raktárban található termékeket szeretné hamarabb megkapni, akkor kérjük bontsa meg a rendelését és 2 külön rendelésben adja le a belső raktárban található termékeket és a külső raktárban találhatókat.

A raktárban található mennyiséget a rendszerünk figyeli és folyamatosan frissíti! Mégis, ritkán, előfordulhat olyan eset, hogy az alatt az idő alatt amíg Ön játékokat válogat a webáruházban mások megvásárolják az utolsó darabot is egy adott termékből. Minden alkalommal, mikor Ön a kosarába lép a rendszer leellenőrzi, hogy még mindig van-e raktáron az Ön által kiválasztott termékekből. Amennyiben időközben elfogyott valamelyik akkor egy felugró és 5 másodperc után eltűnő ablakban azt az üzenetet kapja, hogy „Egy vagy több termék nincs raktáron”

Ugyanezt a hibaüzenetet kapja akkor is, ha nincs annyi darab raktáron, mint amennyit Ön vásárolni szeretne. Csökkentse a darabszámot, illetve, ha már csak egy darab van a termékből a kosárban, akkor törölje azt a kosárból.

Megrendelés véglegesítése, elküldése

Amint elkészült a megrendelni kívánt termékek kiválasztásával, a kosarában a kívánt termékek a kívánt mennyiségben találhatók kattintson a Fizetés gombra. A következő oldal végigvezeti Önt a megrendelés elküldése folyamatán.

Adja meg a számlázási nevét és címét Ezt megteheti a legördülő listából kiválasztva vagy az „Új címet szeretnék használni” bejelölésével új számlázási címet adhat meg. Ez ugyanígy működik a szállítási cím megadásakor is. Amennyibe céges, ÁFA-s számlát szeretne a Cím Típusa ablakban állítsa át a Magánszemély adatot Cég-re

Ugyanígy járjon el a szállítási adatoknál is

Ezután válassza ki a szállítási módot és a fizetési módot. Itt lehetősége van megjegyzést fűzni, fontos információkat megosztani velünk a rendeléssel, szállítással kapcsolatban Kattintással tegyen egy pipát a az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását jelző négyzetbe, amennyiben szeretne feliratkozni hírlevelünkre szintén pipálja ki a Feliratkozom a hírlevélre négyzetet.

Végül kattintson a Folytatás gombra, amely összegzi a rendelését, feltűntetve a megrendelni kívánt termékeket és a kiválasztott szállítási, fizetési feltételeket.

Eddig a pillanatig a kosár gombra kattintva visszatér a megrendelés elküldése folyamat elejére és bármit megváltoztathat.

A megrendelés elküldése gombra kattintva Ön elküldi nekünk a megrendelését és automatikusan kap egy visszaigazolást e-mailben.

Ha azonnali, online bankkártyás fizetést választott, akkor most átkerül a Kereskedelmi és Hitelbank saját oldalára, ahol a legmodernebb biztonsági követelményeknek megfelelően tudja bankkártyájával kifizetni a megrendelését.

Erről is kap egy automatikus e-mailt.

Amint elkészül a csomagja elküldjük Önnek a kiválasztott szállítási feltétellel, illetve értesítjük Önt, hogy a telephelyünkön átveheti a megrendelt termékeket.

8. Adatkezelési tájékoztató

8.1. Működtető mindent elkövet annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa Webáruház regisztrált Vásárlói személyes adatainak a védelmét. Ezen kívül Működtető minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, illetve azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

8.2. Működtető a Webáruház működését, tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak legteljesebb körű védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv alábbi rendelkezésének betartásával végzi:

- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

- Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény;

8.3. Az 1.2. pontban leírtaknak megfelelően Vásárló személyes adatainak megadása a Webáruházban önkéntes, és az adatkezeléshez a felhasználási feltételek elfogadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul.

8.4. Amennyiben Vásárló egy másik személy, intézmény, vállalkozás, vagy egyéb jogi személyiséggel rendelkező szervezet megbízásából jár el a Webáruházban, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak felhasználásához és közléséhez.

8.5. Vásárlók hozzájárulnak, hogy Működtető kezelje személyes és különleges adataikat. Működtető kijelenti, hogy Vásárlói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Kivételt képez ez alól, hogy Működtető Vásárló személyes adatait a Webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez kereskedelmi partnerei számára átadja. Működtető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja (a kiszállításhoz szükséges partnereknek történő adatátadás, Működtető munkavállalói számára a teljesítéshez szükséges munkák elvégzése érdekében), más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé.

8.6. Működtető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Vásárlóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja. Illetve, ha valamely Vásárló az ÁSZF tartalmával ellentétes, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges törvényes eljárások megindítása érdekében Működtető kezdeményezi a Vásárló beazonosítását.

8.7. Működtetőnek az adatkezeléssel az a célja, hogy Vásárlók megrendeléseit a Működtető teljesíteni tudja, illetve Vásárlók vásárlói élményét, kényelmét, információellátását növelni tudja (hírlevél)

A vásárlók által megadott adatok:

- teljes név (kereszt- és vezetéknév),

- email cím,

- szállítási cím, számlázási cím

- telefonszám (a futár értesítéséhez)

8.8. Az adatkezelés időtartamai:

Regisztrációs fiók esetén a Vásárló által kezdeményezett, a regisztrációs fiók törlésére irányuló kérelme után megtörténő Vásárlói fiók törléséig, illetve azok a Vásárlók, akik 10 évig nem lépnek be az oldalakra, személyes adataik törlésre kerülnek.

Vásárlás esetén a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig (számlázás)

8.9. Vásárló minden esetben kérheti adatainak törlését vagy javítását a [email protected] e-mail címen, vagy írásban, Működtető postacímére küldött ajánlott levél formájában. A törvény által megadott adatmegőrzéshez kapcsolódó adatok törlésére azonban ebben az esetben sincs lehetőség. Ezen kívül Vásárló bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatfeldolgozó személyéről, az esetleges adatfeldolgozóról, adattovábbítás körülményeiről, továbbá az adatkezelés egyéb részleteiről. Mindez az első alkalommal ingyenes, egy éven belül történő többszöri információkérés esetén Működtető adminisztrációs díjat számíthat fel. Az adatok törlésére vagy az adatkezelésről kért tájékoztatásra irányuló kérés beérkezésétől számított legkésőbb 15 munkanapon belül kerül sor a megválaszolásukra.

8.10. Működtető a 8.17 pontban felsorol cégeket, mint külső adatfeldolgozót veszi igénybe, illetve, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. A Vásárlói adatokba kizárólag Működtető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele.

8.11. Működtető adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400)

8.12. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a Webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8.13. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

8.14. HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ, ANNAK MÓDOSÍTÁSA, VISSZAVONÁSA

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Webáruház megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje. Felhasználó bármikor, indoklás nélkül kérheti adatai törlését. Adatkezelő a lehető leghamarabb, de maximum 25 napon belül írásban válaszol az adat törlésével kapcsolatban. Amennyiben Adatkezelő a helyesbítést, törlést, zárolást elutasítja, felhasználó bírósági jogorvoslattal élhet és az illetékes hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) fordulhat. (2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY) 

8.15. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

8.16. Még részletesebb tájékoztatást az Adatkezelési Tájékoztató menüpont alatt olvashat

8.17. A személyes adatokat a Társaságnál a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve társaságunk részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási- vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, társaságunk által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

A Társaság az adatkezelések során az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe erre irányuló szolgáltatási szerződések keretében.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatokat a Társaságnál a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve társaságunk részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási- vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, társaságunk által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

A Társaság az adatkezelések során az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe erre irányuló szolgáltatási szerződések keretében.

 • Béta-Conto Könyvelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1201 Budapest, Ábrahám G. u. 51.; adószám: 12105683-2-43)
  A fenti vállalkozás a Társaság könyvelését és bérszámfejtését biztosítja, így a Társaság által kiállított bizonylatokhoz (és az ezeken kezelt személyes adatok), valamint a bérszámfejtéshez kapcsolódóan kezelt adatok tekintetében adat-feldolgozási tevékenységet végez.
 • HostLogic Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.; adószám: 24190239-2-41)
  A fenti vállalkozás a Társaság vállalatirányítási rendszerének fejlesztése és üzemeltetése tekintetében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végez.
 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u.2. Adószám: 12369410-2-44 )
  A fenti vállalkozás a webáruházban megrendelt termékek kiszállítását végzi. Ezzel összefüggésben hozzájut a kiszállításhoz nélkülözhetetlen személyes adatokhoz
 • arukereso.hu az Online Comparison Shopping Kft.  (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; adószám: 24868291-2-42)
  Az Árukereső a Megbízható Bolt Program keretében a vásárlók számára biztosítja a Felhasználó, valamint a Felhasználó által értékesített termékek/szolgáltatások minősítését.
 • Usercetrics A/S (Székhelye: Denmark, 1058 Coppenhagen, Havnegade 39;  Company registration number DK34624607
  Cookiebot a weboldalon használt sütik személyre szabásában nyújt segítséget. A felhasználók bármikor módosíthatják, vagy visszavonhatják a weboldalunkon történt sütinyilatkozathoz való hozzájárulást.

  Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemző partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.

9. Cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos tudnivalók

Mi az a cookie?

A cookie kisméretű, általában betűkből és számokból álló fájl, amely egy weboldal megtekintésekor számítógépére, táblagépére, telefonjára vagy egyéb hasonló készülékére kerül. A cookie-kat a weboldal-tulajdonosok széles köre használja weboldala működtetésére, az oldal hatékonyságának fokozására, valamint jelentési információ nyújtására.

Mire használhatók a cookie-k?

A különböző típusú cookie-k különféle dolgokra használhatók. Az alábbi cookie - típusokat használhatjuk:

Elengedhetetlen:
Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Beállítások:
A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az Ön által előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik.

Statisztikai:
Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Marketing:
A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

Besorolással nem rendelkező:
A besorolással nem rendelkező sütik olyan sütik, amelyek még besorolás alatt állnak, az egyéni sütik szolgáltatóival együtt.

Meddig maradnak a cookie-k a készüléken?

Egyes cookie-k csak a weboldal felkeresésétől az adott böngészési folyamat befejezéséig működnek. Ezek a cookie-k lejárnak és automatikusan törlődnek, amint bezárja az internetböngészőt. Ezek az ideiglenes (munkamenet-) cookie-k.

Egyes cookie-k a böngészési munkamenetek között is megmaradnak a készüléken, azaz nem járnak le, ha bezárja a böngészőt. Ezek az állandó cookie-k. Az időtartam, amíg egy ilyen állandó cookie a készüléken marad, minden cookie esetén más.

Ki teszi a cookie-kat a készülékemre?

A cookie-kat a weboldal üzemeltetője is elhelyezheti készülékén. Ezeket belső („first party”) cookie-knak hívják. Egyes cookie-kat a weboldal üzemeltetőjén kívül egy másik fél is elhelyezhet a készülékén (például a Cookiebot, Google Analytics). Ezeket külső („third party”) cookie-knak hívják.

Hogyan befolyásolhatom, milyen cookie-k kerüljenek a készülékemre?

Ön dönti el, hogy elfogad egy cookie-t vagy sem. Ezt például az internetböngésző beállításaiban teheti meg. A legtöbb internetböngésző esetén a böngésző beállításaiban lehetőség nyílik a cookie-k bizonyos mértékű befolyásolására. Emellett böngészőbővítményeket is használhat a cookie-k kezelésére. (Vegye figyelembe, hogy ha böngésző beállításaiban minden cookie fogadását letiltja, akkor a weboldal egyes részei nem lesznek elérhetők az Ön számára.) Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja weboldalunkon a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását.

10. Jótállásról, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató

10.1. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján az alábbi termékekre 10.000 Ft eladási ár felett kötelező jótállás van: gyermekgondozási cikkek különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés, gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra.

10.2. Amennyiben a termék hibás, Vásárló köteles saját költségére vagy személyesen az Eladó ügyfélszolgálati címére eljuttatni. Eladó ügyfélszolgálata utánvétes csomagot nem vesz át.

10.3. Abban az esetben, ha a csomag kiszállításkor úgy érkezik meg Vásárlóhoz, hogy annak külsején bármilyen, szemmel látható sérülés van, akkor nem szabad aláírni, hogy a csomagot sértetlen állapotban átvettük, a futárnak kötelessége az árut tételesen átadni és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Ha Vásárló eltérést tapasztal a számlázott és kiszállított termékek között, vagy esetleg sérülésmentes csomagban törött terméket talál, köteles Működtető ügyfélszolgálatának az észleléstől eltelt lehető legrövidebb időn belül jelezni. Vásárló bejelentését megteheti telefonon vagy írásban, esetleg személyesen, és a hibát Működtető mielőbb kivizsgálja és orvosolja.

10.4. A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet tartalmazza. A Webáruház, Vásárló esetleges reklamációja esetén eszerint járnak el. A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet értelmében a Vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számla, nyugta). A Vásárló a szerződéskötést a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylat – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - bemutatásával teheti meg. A szavatosság érvényesítése minden esetben csak a vásárlást igazoló dokumentum bemutatásával lehetséges, illetve reklamáció csak a termék hiánytalan, tartozékokkal együttes állapotában fogadható el. Webáruház a Vásárló által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény).

10.5. Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Webáruházat szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cserélik, és vételárát nem térítik vissza. A vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.

10.6. Kellékszavatosság

10.6.1. Megrendelő a vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

10.6.2. A megrendelő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Megrendelő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

10.6.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

10.6.4. Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő két hónap, de legfeljebb egy év.

10.6.5. Megrendelő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.7. Termékszavatosság

10.7.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén megrendelő - választása szerint - kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vásárló e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

10.8. Jótállás

10.8.1. Hibás teljesítés esetén egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben felsorolt termékekre vonatkozóan a fenti rendelet szerint a vállalkozás jótállásra köteles.

Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100373.kor

10.8.2. A jótállás időtartalma sávosan változik:

10-100 ezer forint értékű termékek esetén a jótállás időtartama 1 év,
100-250 ezer forint értékű termékek esetén a jótállás időtartama 2 év,
250 ezer forint feletti termékek esetén a jótállás időtartama 3 év.

A jótállási igény a vállalkozótól a termék átadásakor vagy terméktől külön, elektronikus  úton érkező számlával érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A Polgári Törvénykönyv szerint egy gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég,  nem természetes személy, így nem minősül fogyasztónak, ezért nem vonatkozik rá a kötelező jótállási kötelezettség.

10.8.3. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

10.8.4. A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

- a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, gépjármű esetében

továbbá a kilométeróra állását,

- a hiba okát és a javítás módját,

- a fogyasztási cikk megrendelő részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,

- a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét.

10.8.5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

10.8.6. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

10.8.7. Ha a megrendelő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja szerinti aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

10.8.8. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

10.8.09. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni, egyébként viszont a megrendelőt/vásárlót a jótállásból fakadó jogok az előző pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét jelezheti személyesen vagy levélben az alábbi elérhetőségek egyikén:

Ügyfélszolgálat címe: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7.

Telefon: +36 1 322-5221

E-mail: [email protected]

11. Szerződéstől való elállás joga

11.1. A vásárlás után minden Fogyasztót megilleti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm Rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 napon belül lehet gyakorolni. Az e jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni. Ebben az esetben Webáruház köteles a Vásárló által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni, ideértve a kiszállítás költségét is.

11.2. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

Webáruházunk kínálatában olyan termékek is találhatók melyek esetében a fogyasztó használatba vétel után nem gyakorolhatja az elállási jogot (zsírkréta, aszfalt kréta, gyurma stb.) CD-k és DVD-k, szoftverek, elemek esetében csak bontatlan sérülés mentes csomagolás esetén élhet a fogyasztó az elállási jogával.

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1)-nek alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetekben:

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

11.3. A fenti korlátozás alá nem eső termékek esetén a vásárló a szerződéstől a termék átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállhat.

Több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja (vásárlás) és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

11.4. Az elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben, postai úton írásban vagy személyesen jelentheti be. Írásban történő elállás esetén, ha a Vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi, azt Eladó határidőn belül érvényesítettnek tekinti.

11.5. Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A termék visszaküldése Eladó alábbi címére történhet: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7. Utánvéttel küldött csomagot Eladó nem vesz át.

11.6. A termék ellenértékét, valamint a szállítási költséget (ha volt) mielőbb, de legkésőbb a termék Eladóhoz való megérkezését követő 14 napon belül utalja vissza Vásárló által közölt bankszámlaszámra. Webáruház jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését addig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

A visszatérítés vonatkozik a termék Vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve azt az esetet, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely esetében a vásárló nem él elállási jogával, vagy a kiszállítás a vásárló kérésére nem a legolcsóbb szokásos, módon történt, hanem egyéb módon.

11.7. Az elállás a következő feltételekkel gyakorolható:

Elállás esetén a termék bontatlan vagy bontott állapotban érkezhet vissza Eladóhoz.

Eladó kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. Sérült vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő termékek visszaküldése esetén Eladó követelheti a Fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

11.8. Abban az esetben, ha a vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint gyakorolja elállási jogát és küldi vissza a terméket az Eladónak akkor az Eladónak joga van a vételárat vissza nem téríteni, előzetes egyeztetést követően azonban mód van a termék visszaküldésére a Vásárló részére. Ilyen esetben egy újbóli kiszállításnak a költségei a vásárlót terhelik.

11.9. Elállási jog gyakorlásának a menete

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:

Postázási név: HOR ZRT.

Postázásai cím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7.

Email cím: [email protected]

Regiszrált felhasználóknak lehetősége van elállási szándékának bejelentésére a "Fiókom / Eddigi rendeléseim" menüpont alatt az adott megrendelést megnézve és a visszaküldendő termék mellett látható piros nyíl ikonra klikkelve az ott megjelenő űrlap kitöltésével.

Az elállási nyilatkozatban szerepelnie kell minimum a következő adatoknak:

Vásárló neve, címe, telefonszáma, e-mail címe. A megrendelés azonosítója, a számla száma. A termék(ek) beazonosítható (cikkszám) megnevezése. Az átvétel időpontja.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az alábbi címre: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7., késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban nem köteles a Vásárló része megtéríteni azon többletköltségeket, amelyek a vásárlás során a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő egyéni kívánságnak megfelelő szállítási mód választásából adódik. A Szolgáltató jogosult a Fogyasztó által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket

A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárló semmilyen többletköltség nem terheli. A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.

Amennyiben a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. Az ÁSZF vásárló által történő elfogadásával (1.2. pont szerint) a vállalkozás ezen tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

12. A felelősség kérdése

12.1. Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami Webáruházhoz való csatlakozás és/vagy, a Webáruház megtekintése miatt következett be. Minden Vásárló a Webáruház minden elemét, beleértve az oldalakat, aloldalakat és egyéb kommunikációs csatornákat kizárólag saját felelősségére használhatja.

12.2. Vásárló teljeskörűen és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Más személyes adataival való visszaélés esetén vagy bármilyen egyéb hasonló esetekben Működtető minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

12.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy termékértékelés írása esetén az általa beküldött termékértékelést a Webáruház a Vásárló megkérdezése nélkül törölheti vagy közzé teheti, szabadon felhasználhatja. Illetve termékértékelés, vagy bármilyen egyéb beküldött vélemény vagy értékelés esetén ezek beküldésével egyidejűleg Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy keresztneve vagy felhasználói neve felhasználható és megjeleníthető az értékeléshez, véleményhez kapcsolódóan.

12.4. Működtető jogosult bármely tartalom, illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására, különös tekintettel az érdek- és/vagy jogsértő véleményekre, hozzászólásokra. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén Működtető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

12.5. Vásárló tudomásul veszi és elfogadja az internet lehetőségeinek és korlátainak okán előforduló technikai teljesítményeket és esetleges hibákat, így Eladó semmilyen módon nem felelős különböző működési hibákért, adatvesztésért, megakadt vásárlási folyamatért vagy a bármilyen, a Webáruház használata közben bekövetkezett hibáért.

13. Panaszügyintézés, Jogorvoslat

13.1. A panaszok bejelentése a következő módokon és elérhetőségeken történhet:

- E-mailen: [email protected]

- Telefonon: +36 1 322-5221

- Postai levél útján: HOR ZRT 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7

- Vagy az alábbi hatóságoknál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: [email protected]

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

13.3. Működtető a Vásárló személyes panasztétele esetén a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, ezt írásban jelzi is, illetve, ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Működtető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja, majd 15 munkanapon belül megválaszolja.

13.4. Vásárló írásban (ideértve az elektronikus úton), valamint telefonon tett és jegyzőkönyvbe vett panaszát Működtető legkésőbb 15 munkanapon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz Működtető csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is.

A jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a panasszal élő Vásárló nevét,

- a panasszal élő Vásárló címét,

- elérhetőségeit,

- a panasz leírását.

A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre A Webáruházak által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

A békéltető testületek elérhetőségei az alábbi oldalon találhatók: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

14. Szerzői jogi nyilatkozat

A weboldal üzemeltetője és az oldal tartalmának létrehozásában közreműködők a szerzői jogukat fenntartják a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján!

A www.horzrt.hu honlapon megjelenő minden tartalom, így a tájékoztatók, leírások, cikkek, a képek, a honlap grafikája vagy bármely más egyéni, eredeti megoldás szerzői mű (a továbbiakban: "mű"), és a fenti törvényben megfogalmazott szerzői jogi oltalom alatt állnak.

Az oldalon fellelhető művek szerzői eltérő rendelkezések hiányában műveik többszörözését az alábbiak szerint engedélyezik:

Tilos a fenti műveinkről bármely technikai módszerrel, bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása az írásbeli előzetes hozzájárulásunk nélkül. Minden jogosulatlanul felhasznált tartalmi elem (pl. cikk, leírás, kép) után 100.000, azaz egyszázezer forint használati díj/kártalanítás kerül érvényesítésre.

Ez a tilalom nem érinti a szabad felhasználási eseteket, amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség.

15. Egyéb, kiemelt rendelkezések

A HOR Zrt. online áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A HOR Zrt. online áruháza semmilyen módon nem felelős az alábbiak miatt, bármilyen okból is következtek azok be:

- Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a HOR Zrt. online áruház akadálytalan működését és a vásárlást.

- A kommunikációs vonalakon keletkező bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben.

- Bármilyen programhiba, abnormális vagy vis maior esemény, technikai hiba következményei.

A HOR Zrt. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, (függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt), ami a HOR Zrt. online áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

- A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

- Egyedül a vásárló felelős a HOR Zrt. online áruházhoz való kapcsolódásáért és a HOR Zrt. online áruházban való vásárlásért.

- A HOR Zrt. online áruház szabadon megváltoztathat bármilyen adatot, határidőt. Bármely módosítás az online megjelenésekor lép életbe.

- A HOR Zrt. nem felelős semmilyen a honlapján vagy a Webáruházában történő külső beavatkozásért, amely bármely adatot (árat, termékjellemzőt stb.) megváltoztat.

A megrendelés az összes részlet tisztázását követően a visszaigazolással lép érvénybe, mindenkor a visszaigazoláson szereplő árak érvényesek.

A HOR Zrt. bárminemű kötelezettség nélkül, bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a HOR Zrt. online áruházat. Nincs értesítési kötelezettsége, és nem kell megindokolnia döntése helyességét. Fentiekért a HOR Zrt. online áruház nem vonható felelősségre.

HOR Zrt. online áruház szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el, vagy annak elkövetésével próbálkozik.

Azonban a HOR Zrt. nem vonható felelősségre semmilyen, a Webáruház igénybevételével megvalósuló, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a HOR Zrt. online áruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.